اس ام اس عاشقانه ی

اس ام اس عاشقانه ی اول
کاش هرگز در محبت شک نبود
تک سوار مهربانی تک نبود
کاش بر لوحی که بر جان دل است
واله تلخ خیانت هک نبود

اس ام اس عاشقانه ی دوم
آسمون وقف نگاهت گل من
مانده ام چشم به راهت گل من
هر کجا هستی و باشی گویم
که خدا پشت و پناهت گل من

اس ام اس عاشقانه ی چهارم
دوستی مثل ایستادن روی سیمان خیسه!
هر چی بیشتر بمونی رفتنت سخت تر میشه،
و اگه رفتی جای پاهات برای همیشه می مونه..

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اس ام اس عاشقانه ی شماره ی 1

آخرین تکه قلبم را به پروانه ای دادم که رنگ پرهایش سوی دیدن را از من گرفت ، به او دادم چون از تمامی چیزهای دور و برم پاکتر بود ، حتی آبی تر از حوض آبی کلبه ی تنهایی ام ...

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه ی شماره ی 2
کاش غرورم را که در پستوی سادگی ام پنهان بود می یافتی، اما تو این سادگی را بهانه ای قرار دادی برای در هم شکستن غرورم..


SMS عاشقانه

اس ام اس عاشقانه ی شماره ی 3
توی زندگیت هرگز اخم نکن چون ممکنه یه نفر فقط به لبخند تو زنده باشه..


اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه ی شماره ی 4
تا روزی که رفتی می پنداشتم عشق همه اش شیرینی است! اما آن روز چشمانت به من آموخت که با آخرین نگاه است که اولین رنج آغاز می شود..

SMS عاشقانه

اس ام اس عاشقانه ی شماره ی 5
تو را برای وفای تو دوست می دارم، و گرنه دلبر پیمانه شکن که فراوان است..


اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه ی شماره ی 6
اگر بوی گلی را دوست نداری لا اقل شاخه هایش را نشکن ..


SMS عاشقانه

اس ام اس عاشقانه ی شماره ی 7
می دونی چرا دل به دلت دادم؟ به خاطر شباهتت به ماه ، با این تفاوت که ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری!


اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه ی شماره ی 8
می گن خدا بهترین نعمتش رو به بهترین بنده هاش میده، ولی من که بهترین بندش نیستم! پس چرا تو رو به من داده ؟!


SMS عاشقانه

اس ام اس عاشقانه ی شماره ی 9
برای شکستن من یه اخم کافیه... نیازی به فریادت نیست، واسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه... نیازی به قهر نیست، برای مردنم حرف رفتنت کافیه... نیازی به انجامش نیست..

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه ی شماره ی 10
تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی ، ولی برای یک نفر تمام دنیا هستی..

منبع:http://www.sabzewar.mihanblog.com

گرمه شهر گرمه گرمه شهرگرمه گرمه شهر گرمه

/ 1 نظر / 10 بازدید